Právní ochrana pro myslivce právní ochrana

Právní ochrana pro myslivce

Právní služby pro myslivce při výkonu práva myslivosti

Bráníme Štěpána a jeho psa před roztržitými kolegy

Bráníme Štěpána v řízení o odebrání loveckého lístku

Bráníme Štěpána před lakomými pojišťovnami

 • Když vám budou chtít odebrat lovecký lístek nebo zbrojní průkaz
 • Když nedopatřením zraníte kolegu nebo návštěvníka lesa
 • Když někdo ublíží vám nebo vašemu psovi
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění
 • Když budete řešit reklamaci vaší střelné zbraně
 • Příběhy
  našich klientů

  6 příběhů
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Bohumil

  Jeden soused z naší vesnice, kterému dlouhodobě vadí aktivita našeho mysliveckého spolku, se rozhodl překazit nám hon. Úmyslně otrávil mého loveckého psa. Ten pro mě byl jako člen rodiny, a proto jsem jeho ztrátu velmi těžce nesl. Zároveň s tím jsem si byl ale vědom nemalé finanční újmy, která mi tímto činem vznikla. Obrátil jsme se tedy na D.A.S., která mi poskytla kompletní právní servis, včetně zajištění náhrady vzniklé finanční újmy.

 • Miloš

  Jelikož jsem velmi opatrný, zejména při manipulaci se zbraněmi, tak by mě nikdy nenapadlo, že jako myslivec mohu někoho zranit. Stačila ale chvilková nepozornost a kolegu jsem postřelil do břicha. Událost naštěstí neměla fatální následky, i tak mi ale ihned došlo, že se bez právní pomoci neobejdu. Díky D.A.S. jsem měl po celou dobu soudního řízení k dispozici kvalitního advokáta, kterému se nakonec podařilo prokázat, že zavinění nebylo jen na mé straně.

 • Antonín

  Přestože by se to nemělo často stávat, tak je někdy při honu zastřelena nejen lovená zvěř. Kolegovi jsem omylem zastřelil loveckého psa. Škodu, kterou jsem způsobil, jsem neprodleně nahlásil na svoji odpovědnostní pojišťovnu. Jelikož jsem doložil všechny potřebné podklady, domníval jsem se, že vše bude bez problémů vyřešeno. Ale nebylo. Proto jsem pověřil D.A.S. zastupováním vůči této pojišťovně. Po prověření případu dospěla D.A.S. k závěru, že odpovědnostní pojišťovna nepostupuje správně. Ve věci mě zastoupila a pojistné plnění vymohla.

 • Jan

  Pořídil jsem si novu střelnou zbrň. Když jsem se rozhodl vyzkoušet ji, zjistil jsem, že vykazuje vady, které jsou neslučitelné s jejím bezpečným užíváním. Zbraň jsem tedy reklamoval. Prodejce mi ale sdělil, že zbraň je v pořádku a mou reklamací se odmítl dále zabývat. D.A.S. vyzvala prodejce k přehodnocení jeho přístupu. Ten svůj názor změnil ale až po předložení vypracovaného znaleckého posudku, který vyzněl v můj prospěch. Poté mi byla kupní cena vrácena v plné výši.

 • Zdeněk

  Byl jsem obviněn z porušení podmínek výkonu práva myslivosti a hrozilo mi odebrání loveckého lístku. Jelikož jsem si žádného pochybení nebyl vědom, nemohl jsem s takovou sankcí souhlasit. Právník D.A.S. celou záležitost posoudil a došel k závěru, že k odebrání lístku nejsou důvody. V případu mě zastoupil a lístek mi nakonec odebrán nebyl.

 • Richard

  Při honu jsem utrpěl poranění pravé ruky, krku a hlavy. Jelikož jsem měl uzavřeno úrazové pojištění, ohlásil jsem vznik pojistné události pojišťovně. Pojišťovna mi však vyplatila neadekvátní, nízkou částku bez bližšího zdůvodnění. D.A.S. pověřila vyřizováním případu advokátní kancelář. Ve sporu bylo nutno vyvolat soudní řízení, na základě kterého byla úrazová pojišťovna přinucena doplatit zbylé pojistné plnění.

Příběhy
našich klientů

6 příběhů
se šťastným koncem

5 minut Příběhy našich klientů

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Bohumil

Bohumil

Jeden soused z naší vesnice, kterému dlouhodobě vadí aktivita našeho mysliveckého spolku, se rozhodl překazit nám hon. Úmyslně otrávil mého loveckého psa. Ten pro mě byl jako člen rodiny, a proto jsem jeho ztrátu velmi těžce nesl. Zároveň s tím jsem si byl ale vědom nemalé finanční újmy, která mi tímto činem vznikla. Obrátil jsme se tedy na D.A.S., která mi poskytla kompletní právní servis, včetně zajištění náhrady vzniklé finanční újmy.

Miloš

Miloš

Jelikož jsem velmi opatrný, zejména při manipulaci se zbraněmi, tak by mě nikdy nenapadlo, že jako myslivec mohu někoho zranit. Stačila ale chvilková nepozornost a kolegu jsem postřelil do břicha. Událost naštěstí neměla fatální následky, i tak mi ale ihned došlo, že se bez právní pomoci neobejdu. Díky D.A.S. jsem měl po celou dobu soudního řízení k dispozici kvalitního advokáta, kterému se nakonec podařilo prokázat, že zavinění nebylo jen na mé straně.

Antonín

Antonín

Přestože by se to nemělo často stávat, tak je někdy při honu zastřelena nejen lovená zvěř. Kolegovi jsem omylem zastřelil loveckého psa. Škodu, kterou jsem způsobil, jsem neprodleně nahlásil na svoji odpovědnostní pojišťovnu. Jelikož jsem doložil všechny potřebné podklady, domníval jsem se, že vše bude bez problémů vyřešeno. Ale nebylo. Proto jsem pověřil D.A.S. zastupováním vůči této pojišťovně. Po prověření případu dospěla D.A.S. k závěru, že odpovědnostní pojišťovna nepostupuje správně. Ve věci mě zastoupila a pojistné plnění vymohla.

Jan

Jan

Pořídil jsem si novu střelnou zbrň. Když jsem se rozhodl vyzkoušet ji, zjistil jsem, že vykazuje vady, které jsou neslučitelné s jejím bezpečným užíváním. Zbraň jsem tedy reklamoval. Prodejce mi ale sdělil, že zbraň je v pořádku a mou reklamací se odmítl dále zabývat. D.A.S. vyzvala prodejce k přehodnocení jeho přístupu. Ten svůj názor změnil ale až po předložení vypracovaného znaleckého posudku, který vyzněl v můj prospěch. Poté mi byla kupní cena vrácena v plné výši.

Zdeněk

Zdeněk

Byl jsem obviněn z porušení podmínek výkonu práva myslivosti a hrozilo mi odebrání loveckého lístku. Jelikož jsem si žádného pochybení nebyl vědom, nemohl jsem s takovou sankcí souhlasit. Právník D.A.S. celou záležitost posoudil a došel k závěru, že k odebrání lístku nejsou důvody. V případu mě zastoupil a lístek mi nakonec odebrán nebyl.

Richard

Richard

Při honu jsem utrpěl poranění pravé ruky, krku a hlavy. Jelikož jsem měl uzavřeno úrazové pojištění, ohlásil jsem vznik pojistné události pojišťovně. Pojišťovna mi však vyplatila neadekvátní, nízkou částku bez bližšího zdůvodnění. D.A.S. pověřila vyřizováním případu advokátní kancelář. Ve sporu bylo nutno vyvolat soudní řízení, na základě kterého byla úrazová pojišťovna přinucena doplatit zbylé pojistné plnění.

Časté dotazy

Pomůžete mi v případě, kdy např. během honu postřelím kolegu?

Pokud nastane taková situace a Vy budete trestně stíhán za nedbalostní čin a současně s tím neporušíte jiné podmínky (např. požití alkoholu či jiné návykové látky), právní ochranu Vám poskytneme.

Mohu využít právní ochranu i pro řešení soukromých problémů?

Právní ochranu je možné využít pouze pro spory související s výkonem práva myslivosti, a to v souladu s právními předpisy ČR. Soukromé problémy bychom Vám řešili z jiného produktu pojištění právní ochrany.

V případě, že mi bude chtít příslušný orgán státní správy myslivosti odebrat lovecký lístek, pomůžete?

Pokud bude zahájeno řízení, ve kterém se bude rozhodovat o odebrání Vašeho loveckého lístku, poskytneme Vám právní ochranu.

Je pod právní ochranou i můj lovecký pes?

Pokud by došlo ke sporu ohledně Vašeho loveckého psa, například v případě zranění psa při lovu, poskytli bychom Vám potřebnou právní asistenci.

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Dejte vědět o této stránce přátelům