Právní ochrana pro obce právní ochrana

Právní ochrana pro obce

Právní služby pro obce, starosty a členy zastupitelstev obcí

Bráníme starostu před problémovými zaměstnanci úřadu

Bráníme členy zastupitelstva v trestních řízeních

Bráníme místostarostu před lakomými pojišťovnami

 • Když někdo poškodí vybavení obecního úřadu
 • Když vám zaměstnanec bude dělat problémy
 • Když členy zastupitelstva obviní v trestním řízení
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění
 • Když na obec neprávem uvalí exekuci
 • Když zaměstnanec nebude chtít převzít zodpovědnost za to, co způsobil
 • Příběhy
  našich klientů

  6 příběhů
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Karel

  Jsem starostou malé obce a měl jsem problém se zaměstnancem, který nekvalitně odváděl přidělenou práci. Jednoho dne do práce dokonce vůbec nedorazil. Po telefonu mi pouze oznámil, že si bere neplacené volno a v zaměstnání ho můžeme očekávat až za několik dní. Jelikož mi došla trpělivost, chtěl jsem se zaměstnancem co nejdříve ukončit pracovní poměr. Právníci D.A.S. mi poradili, jak se můžu v dané situaci zachovat a díky této radě jsem se zaměstnancem pracovní poměr bez problémů ukončil.

 • Ivo

  Zaměstnanec obecního úřadu způsobil nesplněním svých pracovních povinností našemu úřadu nemalou újmu. Nejprve jsem se pokusil se zaměstanancem domluvit sám. Ten ale svou vinu neustále popíral a újmu odmítal zaplatit. D.A.S. pověřila a zaplatila mnou vybraného advokáta, který věc převzal a následně vyvolal soudní řízení, které dopadlo v náš prospěch.

 • Viktor

  Jako člen zastupitelstva jsem byl obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Vždy jsem svou funkci vykonával, jak nejlépe jsem mohl. Proto mne toto obvinění velice překvapilo. Díky D.A.S. jsem získal zkušeného advokáta, který mi pomohl, a vše nakonec dobře dopadlo.

 • Radovan

  Jako zastupitelstvo obce jsme se rozhodli vybavit obecní úřad novým nábytkem. Po nějaké době jsme zjistili, že u některých skříní přestaly fungovat zámky a u několika křesel se porouchalo polohování. Reklamovali jsme je tedy u dodavatele. Bohužel jsme se setkali s velmi negativní reakcí. Advokát, kterého jsme si sami vybrali a kterého D.A.S. pověřila zastupováním, vstoupil do jednání s dodavatelem. Po několika výzvách docílil výměny vadných křesel za nové a opravy nefunkčních zámků.

 • Radek

  Do kanceláře obecního úřadu se vloupal zloděj a odcizil část zařízení, především výpočetní techniku. Policie pachatele zadržela. Vzhledem k tomu, že pachatel dobrovolně odcizené věci nevydal, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení, bylo nutné podat žalobu na vydání věci. D.A.S. pověřila zastupováním právního zástupce, který podal žalobu na vydání odcizených věcí.

 • Kateřina

  Jako místostarostka jsem dostala za úkol vyřídit všechny potřebné náležitosti, aby naše obec mohla čerpat dotaci z dotačního programu ministerstva na realizaci obecních projektů. Dotace byla naší obci přiznána a já jsem dále podepsala podmínky pro čerpání finančních prostředků. Při dalším postupu však došlo k pochybení - nebyly dodržovány lhůty stanovené těmito podmínkami a nebyla vypracována potřebná dokumentace. Prostředky nemohly být čerpány a obec musela další realizaci projektů hradit ze svého, na základě čehož byla navíc sankcionována za porušení rozpočtové kázně. Jelikož jsem za celou záležitost zodpovídala, byla jsem obviněna z trestného činu „porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti“. Z titulu pojištění právní ochrany pro naši obec jsem požádala pojišťovnu D.A.S. o právní zastoupení ve správním řízení. Díky pečlivé práci přiděleného advokáta se nakonec podařilo prokázat, že vina nebyla jen na mé straně a já jsem byla z velké části obvinění zproštěna.

Příběhy
našich klientů

6 příběhů
se šťastným koncem

5 minut Příběhy našich klientů

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Karel

Karel

Jsem starostou malé obce a měl jsem problém se zaměstnancem, který nekvalitně odváděl přidělenou práci. Jednoho dne do práce dokonce vůbec nedorazil. Po telefonu mi pouze oznámil, že si bere neplacené volno a v zaměstnání ho můžeme očekávat až za několik dní. Jelikož mi došla trpělivost, chtěl jsem se zaměstnancem co nejdříve ukončit pracovní poměr. Právníci D.A.S. mi poradili, jak se můžu v dané situaci zachovat a díky této radě jsem se zaměstnancem pracovní poměr bez problémů ukončil.

Ivo

Ivo

Zaměstnanec obecního úřadu způsobil nesplněním svých pracovních povinností našemu úřadu nemalou újmu. Nejprve jsem se pokusil se zaměstanancem domluvit sám. Ten ale svou vinu neustále popíral a újmu odmítal zaplatit. D.A.S. pověřila a zaplatila mnou vybraného advokáta, který věc převzal a následně vyvolal soudní řízení, které dopadlo v náš prospěch.

Viktor

Viktor

Jako člen zastupitelstva jsem byl obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Vždy jsem svou funkci vykonával, jak nejlépe jsem mohl. Proto mne toto obvinění velice překvapilo. Díky D.A.S. jsem získal zkušeného advokáta, který mi pomohl, a vše nakonec dobře dopadlo.

Radovan

Radovan

Jako zastupitelstvo obce jsme se rozhodli vybavit obecní úřad novým nábytkem. Po nějaké době jsme zjistili, že u některých skříní přestaly fungovat zámky a u několika křesel se porouchalo polohování. Reklamovali jsme je tedy u dodavatele. Bohužel jsme se setkali s velmi negativní reakcí. Advokát, kterého jsme si sami vybrali a kterého D.A.S. pověřila zastupováním, vstoupil do jednání s dodavatelem. Po několika výzvách docílil výměny vadných křesel za nové a opravy nefunkčních zámků.

Radek

Radek

Do kanceláře obecního úřadu se vloupal zloděj a odcizil část zařízení, především výpočetní techniku. Policie pachatele zadržela. Vzhledem k tomu, že pachatel dobrovolně odcizené věci nevydal, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení, bylo nutné podat žalobu na vydání věci. D.A.S. pověřila zastupováním právního zástupce, který podal žalobu na vydání odcizených věcí.

Kateřina

Kateřina

Jako místostarostka jsem dostala za úkol vyřídit všechny potřebné náležitosti, aby naše obec mohla čerpat dotaci z dotačního programu ministerstva na realizaci obecních projektů. Dotace byla naší obci přiznána a já jsem dále podepsala podmínky pro čerpání finančních prostředků. Při dalším postupu však došlo k pochybení - nebyly dodržovány lhůty stanovené těmito podmínkami a nebyla vypracována potřebná dokumentace. Prostředky nemohly být čerpány a obec musela další realizaci projektů hradit ze svého, na základě čehož byla navíc sankcionována za porušení rozpočtové kázně. Jelikož jsem za celou záležitost zodpovídala, byla jsem obviněna z trestného činu „porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti“. Z titulu pojištění právní ochrany pro naši obec jsem požádala pojišťovnu D.A.S. o právní zastoupení ve správním řízení. Díky pečlivé práci přiděleného advokáta se nakonec podařilo prokázat, že vina nebyla jen na mé straně a já jsem byla z velké části obvinění zproštěna.

Pro kompletní pokrytí nabízíme
také doplňkové připojištění

 • Spory a nároky ze smluv Právní ochrana pro spory vyplývající ze smluv uzavřených v souvislosti s činností obce, jako jsou například neuznané reklamace kancelářského zařízení či nedodání objednané výpočetní techniky.

Časté dotazy

Jsou chráněni všichni zaměstnanci obce?

Chráněnými osobami jsou členové zastupitelstva. Zaměstnanci obce chráněni nejsou.

Mohu využít právní ochranu i pro svůj soukromý spor?

Právní ochranu lze využít pouze v případě sporů, které souvisí s výkonem funkce dle právních předpisů ČR. Pro soukromé účely si musíte uzavřít jiný produkt pojištění právní ochrany.

Může zastupitel využít právní ochranu proti starostovi?

Zastupitel nemůže využít právní ochranu ve svém sporu se starostou, neboť zastupitel i starosta jsou pojištěnými osobami – a na vzájemné spory osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou se pojištění nevztahuje.

V případě, že je zvolen nový starosta, může být právní ochrana poskytnuta bývalému starostovi?

Pokud nový starosta neodepře právní ochranu, bude bývalý starosta právně chráněn.

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Dejte vědět o této stránce přátelům