Právní ochrana pro školy a školky právní ochrana

Právní ochrana pro školy a školky

Právní služby pro školy a školky, jejich ředitele a zaměstnance

Bráníme ředitele před problémovými zaměstnanci

Bráníme učitelský sbor v trestních řízeních

Pomáháme zástupci s vymáháním úhrady škody na zařízení školy

 • Když někdo poškodí vybavení školy
 • Když vám zaměstnanec bude dělat problémy
 • Když zaměstnanec školy bude potřebovat obhajobu v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném nebo jiném správním řízení
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží pojistné plnění
 • Když zaměstnanec nebude chtít převzít zodpovědnost za to, co způsobil
 • Příběhy
  našich klientů

  6 příběhů
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Hynek

  Při hodině tělocviku, který vyučuji, došlo ke zranění žáka. I když se jednalo o drobné zranění, rodiče po mně požadovali bolestné jako náhradu za újmu. Celou záležitost jsem nahlásil na svou odpovědnostní pojišťovnu a očekával jsem, že dojde k vyplacení pojistného plnění. Pojišťovna však plnění zamítla. Právníci D.A.S. se s případem seznámili a dospěli k závěru, že pojišťovna nepostupuje správně. Po výzvě ze strany D.A.S. pojišťovna své odmítavé stanovisko přehodnotila a plnění vyplatila.

 • Jaroslav

  Jako ředitel školy jsem se rozhodl vybavit kabinety novým nábytkem v hodnotě několika desítek tisíc korun – skříněmi, policemi a knihovnami. Po nějaké době se zjistilo, že se nábytek začíná kroutit a deformovat. Vadu jsme ihned reklamovali u prodejce, ale byli jsme odbyti s tím, že nábytek má omezenou nosnost a my jej přetěžujeme. Zjistili jsme však, že prodejce nikde na omezenou nosnost neupozornil. D.A.S. se obrátila na prodejce s žádostí o doložení podmínek nosnosti. Prodejce však nedokázal účinně argumentovat, a proto musel reklamaci uznat.

 • Sandra

  Jsem ředitelkou mateřské školy a potřebovala jsem pomoci s rodiči dvojčat, která navštěvovala školku v minulém školním roce. Rodiče neuhradili školkovné ani poplatky za stravování dětí. Navíc si ponechali jediný klíček od šatní skříňky dětí a nebylo proto možné tuto skříňku přidělit jinému dítěti. Rodiče nereagovali na výzvy, a tak byla školka nucena vyměnit zámek, čímž nám vznikla další škoda. D.A.S. se na rodiče obrátila a po dvojí výzvě ke sjednání nápravy došlo jak k úhradě dluhu na školkovném a stravném, tak k výplatě částky odpovídající sumě vynaložené na výměnu zámků.

 • Šárka

  Absolvovala jsem se svými žáky turistický výlet. Byl zajištěn program a kompletní pedagogický dozor. Vše se zdálo být bezproblémové až do okamžiku, kdy se jeden ze studentů odtrhl od skupiny, zachoval se zcela neopatrně a spadl ze srázu. Při pádu utrpěl vážná zranění a musel být letecky převezen do nemocnice. Byla jsem obviněna z neúmyslného trestného činu. D.A.S. pověřila specializovaného advokáta, který mě obhajoval v soudním řízení. Podařilo se mu prokázat, že žák jednal zcela v rozporu s pokyny pedagoga, a já byla zproštěna viny.

 • Roman

  Do našeho školního kabinetu se vloupala skupina zlodějů a odcizila část zařízení, především výpočetní techniku a trezor s finanční hotovostí. Policie pachatele zadržela. Vzhledem k tomu, že pachatelé dobrovolně odcizené věci nevydali, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení, bylo nutné podat žalobu na vydání věci. D.A.S. pověřila zastupováním právního zástupce, který podal žalobu na vydání odcizených věcí. Škole bylo nakonec vše vráceno.

 • Simona

  Pracuji jako kuchařka ve školní jídelně a nikdy by mě nenapadlo, že budu obviněna ze způsobení otravy několika žáků naší školy jídlem. Údajně jsem měla svou nedbalostí vmíchat do polévky chemikálie. To jsem naprosto odmítala. D.A.S. pověřila mým zastupováním advokáta, kterému se podařilo dokázat, že otravu jsem nezpůsobila já. Díky tomu jsem byla zcela zproštěna obvinění.

Příběhy
našich klientů

6 příběhů
se šťastným koncem

5 minut Příběhy našich klientů

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Hynek

Hynek

Při hodině tělocviku, který vyučuji, došlo ke zranění žáka. I když se jednalo o drobné zranění, rodiče po mně požadovali bolestné jako náhradu za újmu. Celou záležitost jsem nahlásil na svou odpovědnostní pojišťovnu a očekával jsem, že dojde k vyplacení pojistného plnění. Pojišťovna však plnění zamítla. Právníci D.A.S. se s případem seznámili a dospěli k závěru, že pojišťovna nepostupuje správně. Po výzvě ze strany D.A.S. pojišťovna své odmítavé stanovisko přehodnotila a plnění vyplatila.

Jaroslav

Jaroslav

Jako ředitel školy jsem se rozhodl vybavit kabinety novým nábytkem v hodnotě několika desítek tisíc korun – skříněmi, policemi a knihovnami. Po nějaké době se zjistilo, že se nábytek začíná kroutit a deformovat. Vadu jsme ihned reklamovali u prodejce, ale byli jsme odbyti s tím, že nábytek má omezenou nosnost a my jej přetěžujeme. Zjistili jsme však, že prodejce nikde na omezenou nosnost neupozornil. D.A.S. se obrátila na prodejce s žádostí o doložení podmínek nosnosti. Prodejce však nedokázal účinně argumentovat, a proto musel reklamaci uznat.

Sandra

Sandra

Jsem ředitelkou mateřské školy a potřebovala jsem pomoci s rodiči dvojčat, která navštěvovala školku v minulém školním roce. Rodiče neuhradili školkovné ani poplatky za stravování dětí. Navíc si ponechali jediný klíček od šatní skříňky dětí a nebylo proto možné tuto skříňku přidělit jinému dítěti. Rodiče nereagovali na výzvy, a tak byla školka nucena vyměnit zámek, čímž nám vznikla další škoda. D.A.S. se na rodiče obrátila a po dvojí výzvě ke sjednání nápravy došlo jak k úhradě dluhu na školkovném a stravném, tak k výplatě částky odpovídající sumě vynaložené na výměnu zámků.

Šárka

Šárka

Absolvovala jsem se svými žáky turistický výlet. Byl zajištěn program a kompletní pedagogický dozor. Vše se zdálo být bezproblémové až do okamžiku, kdy se jeden ze studentů odtrhl od skupiny, zachoval se zcela neopatrně a spadl ze srázu. Při pádu utrpěl vážná zranění a musel být letecky převezen do nemocnice. Byla jsem obviněna z neúmyslného trestného činu. D.A.S. pověřila specializovaného advokáta, který mě obhajoval v soudním řízení. Podařilo se mu prokázat, že žák jednal zcela v rozporu s pokyny pedagoga, a já byla zproštěna viny.

Roman

Roman

Do našeho školního kabinetu se vloupala skupina zlodějů a odcizila část zařízení, především výpočetní techniku a trezor s finanční hotovostí. Policie pachatele zadržela. Vzhledem k tomu, že pachatelé dobrovolně odcizené věci nevydali, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení, bylo nutné podat žalobu na vydání věci. D.A.S. pověřila zastupováním právního zástupce, který podal žalobu na vydání odcizených věcí. Škole bylo nakonec vše vráceno.

Simona

Simona

Pracuji jako kuchařka ve školní jídelně a nikdy by mě nenapadlo, že budu obviněna ze způsobení otravy několika žáků naší školy jídlem. Údajně jsem měla svou nedbalostí vmíchat do polévky chemikálie. To jsem naprosto odmítala. D.A.S. pověřila mým zastupováním advokáta, kterému se podařilo dokázat, že otravu jsem nezpůsobila já. Díky tomu jsem byla zcela zproštěna obvinění.

Pro kompletní pokrytí nabízíme
také doplňkové připojištění

 • Právní ochrana pro nemovitosti Právní ochrana a prosazování oprávněných právních zájmů pojistníka souvisejících s pojištěnou nemovitostí, zejména poškození nemovitosti či spory s pronajímatelem.
 • Spory a nároky ze smluv Právní ochrana pro spory vyplývající ze smluv uzavřených školou či školským zařízením v souvislosti se školskou činností, jako jsou například spory ohledně reklamací školských pomůcek či nedodání vybavení učeben (nábytek, výpočetní technika).

Časté dotazy

Lze využít ochranu při sporu s rodiči?

Pokud spor s rodiči vyústí v podání trestního oznámení či v jiné správní řízení, poskytneme právní asistenci.

Je chráněna i učitelka, která je s dětmi na školním výletě?

Ano, právní ochrana se vztahuje na všechny zaměstnance školy.

Může právní ochranu využít rodič dítěte proti učiteli?

Právní ochranu mohou využít pouze chráněné osoby. Rodiče nejsou chráněnými osobami. Pouze zaměstnanci školy.

Může učitel využít právní ochranu proti řediteli školy?

Učitel nemůže využít právní ochranu ve svém sporu s ředitelem, neboť učitel i ředitel jsou pojištěnými osobami – a na vzájemné spory osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou se pojištění nevztahuje.

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Dejte vědět o této stránce přátelům