Žádost
o právní pomoc

Čelíte potížím a potřebujete právní pomoc D.A.S.?
Nebo by se vám hodila rychlá právní rada?

Co budete potřebovat?

  • Číslo vaší smlouvy Číslo smlouvy najdete v záhlaví smlouvy, na klientské kartičce nebo na dopisech, které vám posíláme. Když ho nebudete moci najít, zavolejte nám.
  • Informace k vašemu problému Údaje o svědcích, dostupné podklady (dopisy, smlouvy, účtenky atp.).

Online žádost o právní pomoc

Vaše smlouva
Osobní údaje
Ve tvaru 123456789
Podrobné informace

Na co nezapomenout

  • Kdy, kde a co se stalo? Uveďte přesný čas (datum, hodina), kdy k problému došlo a uveďte přesné místo, kde k němu došlo. Problém co nejpodrobněji popište.
  • Identifikace protistrany, úřadů a svědků Uveďte jméno člověka nebo název firmy nebo úřadu, se kterým máte problém. Uveďte jména svědků události. Uveďte údaje o policistech či policejním oddělení, které věc prošetřuje. Vždy uveďte také telefonní čísla všech zúčastněných.
  • Všechny relevantní podklady Fotografie, náčrty místa události, smlouvy, dopisy a e-maily s protistranou, faktury, účtenky, rozsudky, trestní či správní příkazy o udělení sankce, potvrzení o pokutě, protokoly o kontrole atp.
Maximální velikost jednoho souboru je 6 MB, celková velikost souborů je maximálně 30 MB

Velikost nahraných souborů je větší o XXX Mb. Povolené maximum je 10 MB (10 485 760 b).