Řešení stížností a whistleblowing

Whistleblowing oznámení

D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR, je otevřenou, moderní společností. Jsme součástí nadnárodního koncernu ERGO, jsme proto vázáni Kodexem chování a dbáme na to, aby měl každý možnost podat stížnost či podnět na prošetření.

Pokud se dozvíte o porušení zákona nebo o závažném porušení pravidel Etického kodexu ERGO, můžete to u naší mateřské společnosti nahlásit.

Můžete to také udělat naprosto anonymně. V tomto případě dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na Portálu oznamování.

Upozornění: Vaše případná stížnost na D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR bude řešena přímo naším mateřským koncernem ERGO, komunikace na Whistleblowing portále proto probíhá v angličtině nebo němčině. Tím není dotčena Vaše možnost řešit Vaši stížnost česky přímo s námi, viz další bod “Řešení stížností a sporů”

Řešení stížností a sporů

Děláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni. Pokud však přesto máte k našim službám výhrady, neváhejte se prosím na nás obrátit v případě Vašich stížností a podnětů. Jak a kde podat u D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka pro ČR stížnost, se dozvíte v tomto dokumentu.