Nová opatření v nouzovém stavu

March 27, 2020

Včera (26. 3. 2020) vláda, resp. v některých případech Ministerstvo zdravotnictví, rozhodli o řadě nových či úpravě stávajících opatření, zároveň byly některé z předchozích vládních návrhů schváleny ve zkráceném řízení parlamentem. Po dobu omezení dále vláda bude podporovat živnostníky, kterým nařízení omezila podnikání. Ven se může nově chodit pouze ve dvou, kromě výjimek.

Maloobchod

V pátek od 6:00 ráno mohou otevřít zámečnictví a servisy na opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Dále mohou fungovat myčky automobilů, provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren. Více informací naleznete zde.

OSVČ

Již byly schváleny a prezidentem podepsány zákony č. 134/2020 Sb. a č. 136/2020 Sb., kterými se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterým dochází k pomoci živnostníkům v souvislosti se současnou epidemiologickou krizí. Účinnosti nabývají vyhlášením, ke kterému došlo dnes.

Za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 odpadá živnostníkům povinnost platit zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud tak již učinil nebo v daném období učiní, daná se použije na úhradu závazků vůči ČSSZ a poté na úhradu záloh pojistného na další kalendářní měsíce roku 2020, pokud tedy OSVČ nemá dluhy, bude tato platba započtena na nejbližší zálohu splatnou po letošním srpnu.

Samotné pojistné se z částky dle vyměřovacího základu za rok 2020 snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatně výdělečná činnost o částku:

  • 2.544 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost,
  • 1.018 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost.

Od března do srpna živnostníci tedy neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

  • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

V rámci ročního vyúčtování příští rok pak dle Ministerstva práce a sociálních věcí zpět doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co měly OSVČ skutečně odvádět. Období od března do dubna 2020 se bude započítávat do doby účasti na důchodovém pojištění.

Dalším chystaným opatřením je, že živnostníkům, u kterých vládním nařízením vznikla škoda na podnikání, bude stát platit 15 tisíc korun/měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí připravuje návrh zákona, který vláda bude schvalovat v pondělí. A protože bude opět nutnost schválit parlamentem, byť ve zkráceném řízení, očekává se účinnost toho opatření, administraci žádostí o tento příspěvek, od poloviny dubna. Tj. vyčkejte k tomuto dalších informací, finanční úřady zatím nemohou takové žádosti odbavit.

Pendleři

Pro příslušníky integrovaného záchranného systému, zdravotníky a sociální pracovníky nebudou platit pravidla o karanténě z důvodu prevence šíření nového typu koronaviru s nutností pracovat mimo území ČR alespoň tři týdny. Pendleři se nyní dělí na různé kategorie podle místa přechodu hranice i podle typu vykonávané práce v zahraničí.

Více info naleznete zde

Pohyb venku

Nyní se na veřejných prostranstvích můžeme pohybovat maximálně ve dvou lidech. Výjimka platí pro členy domácnosti, výkon povolání, podnikání či účast na pohřbu, na ty se limit nevztahuje.

Uvolnění ubytovacích služeb

Nově se také uvolnilo poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. Zmírněný zákaz tak umožní mj. částečně otevřít hotely a penziony. Ubytovat se v nich bude možné například kvůli výkonu podnikání či práce, a to včetně cizinců s pracovním povolením na území ČR nebo ostatní cizincům než opustí ČR.

Ošetřovné

Vztahuje se nově na rodiče dětí až do 13 let, kteří museli s dětmi zůstat doma v souvislosti s vládním nařízením. Rodič má nárok na 60 % platu po dobu, kdy jsou školy pro žáky nepřístupné, a to i zpětně. Více informací pro rodiče – zaměstnance zde, pro OSVČ platí analogická pravidla jen proces je odlišný, více zde. Přijato zákonem č. 136/2020 Sb.

EET

Úlevy stran EET jsou nakonec o něco širší než původně avizované.  Zákonem č. 137/2020 Sb. je již schváleno a účinné následující:

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Platí tedy pro všechny EET poplatníky, tedy ti stávající z 1. a 2. vlny nemusí až na výše uvedenou výjimku plnit příslušné zákonné EET povinnosti. A pokud jde o poplatníky z 3. a 4. vlny, tak ti mají start odložen.

Dávky státní sociální podpory

Návrh mimořádného zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 již vláda také schválila. Při aplikaci zákona, tak Úřad práce ČR bude vycházet při stanovení výše a výplaty těchto dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se o přídavky na dítě, příspěvky na bydlení i zvýšení příspěvku na péči. Dále se pak jedná o zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Více informací naleznete zde.

Ochranné rukavice

V obchodech s potravinami musí být pro zákazníky poskytnuta ochrana na ruce např. v podobě jednorázových rukavic. Nemusí se však jednat pouze o ty, další alternativou mohou být například i polyetylenové obaly na čerstvé pečivo.

Hypotéky + půjčky

ČNB snížila úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Pro podniky vznikly levnější úvěry na provoz a ostatní investice. Pro domácnosti jsou levnější půjčky na bydlení a spotřební úvěry.

Dlužníci

Připravuje se novela insolvenčního zákona a zákona o spotřebitelském úvěru, která má prodloužit lhůty splátek či zmírnit podmínky oddlužení (kvůli nemožnosti plnit podmínky oddlužení). Panují ale obavy z překotných, nedomyšlených úprav, také vyčkáme na finální podobu návrhu.

Upozorňujeme, že informace uvedené v tomto článku jsou aktuální v době publikace článku, není-li v textu uvedeno jinak.

Chcete i vy, aby za Vámi stál silný partner?

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Včera

Spor s pojišťovnou, který skočil triumfem

Spor s pojišťovnou, který skočil triumfem

Pan Martin měl opravdu smolný den. Připletl se do dopravní nehody, která nepoškodila jen jedno, ale dokonce dvě jeho auta zaparkovaná podél silnice. Když pak požadoval proplacení škod, pojišťovna si hbitě našla kličku, jak se své zodpovědnosti vyhnout.

Celý článek
Před týdnem

Jak vyhrát boj s Krajskou správou silnic?

Jak vyhrát boj s Krajskou správou silnic?

Výmoly, štěrk, nerovnosti na silnici. V nejlepším případě to odnese jen pneumatika, v horším případě i disk nebo další části auta. V případě pana Leoše to bylo obojí. S úhradou oprav za škodu to však tak jednoduché nebylo.

Celý článek
Před 2 týdny

Sluneční energie za všechny prachy

Sluneční energie za všechny prachy

Kdo nemá fotovoltaiku, jako by nebyl. Paní Marcela byla vždy nakloněná myšlence o vlastní solární elektrárně. Když se doslechla o moderním ekologickém trendu za výhodnou cenu, rozhodla se jednat. Její plány ale nabraly nečekaný směr.

Celý článek