Právní poradenství pro podnikatele právní ochrana

Právní poradenství pro podnikatele

Poradíme vám s právními záležitostmi, které se týkají vašeho podnikání.

Radíme Marii, jak se zachovat, když jí někdo nezaplatí fakturu za stavební práce.

 • Když vám bude zaměstnanec dělat problémy
 • Když někdo poškodí vybavení vaší provozovny
 • Když zaměstnanec nebude chtít převzít zodpovědnost za to, co způsobil
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění
 • Když na vás neprávem uvalí exekuci
 • A v mnoha dalších případech...
 • Příběhy
  našich klientů

  4 příběhy
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Vilma

  Při své odborné činnosti jsem pochybila a tím způsobila svému klientovi škodu. Celá záležitost měla být vyřešena díky mému odpovědnostnímu pojištění. Pojišťovna však zaslala zamítavé stanovisko. S tím jsem však nesouhlasila, a proto jsem kontaktovala D.A.S., kde mi poradili, jak celou věc řešit. Postupovala jsem přesně tak a pojišťovna nakonec svůj postoj přehodnotila.

 • Petr

  Vyhotovil jsem projekt na základě smlouvy s klientem a společně s fakturou na 110.000 Kč jsem mu jej ve sjednanou dobu předal. Klient však odmítl zaplatit s tím, že projekt již nechce. Celou záležitost jsem postoupil na pojišťovnu právní ochrany D.A.S., která mi poradila, jak nejlépe postupovat.

 • Roman

  Jsem jednatelem společnosti a byl jsem obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji spáchaného z nedbalosti. Údajně jsem zpřístupnil osobní údaje svých klientů obchodnímu partnerovi. Nelenil jsem a zavolal do D.A.S., kde mi poradili, jak celý případ vyřešit.

 • Adam

  Vyrobil jsem zákazníkovi vybavení kanceláře na míru v hodnotě 378.000 Kč, ale ten mi odmítl zaplatit v řádném termínu a platbu stále oddaloval. Nemohl jsem se s ním nijak spojit a donutit ho, aby mi práci zaplatil. V D.A.S. mi poradili, jak postupovat.

Příběhy
našich klientů

4 příběhy
se šťastným koncem

3 minuty Příběhy našich klientů

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Vilma

Při své odborné činnosti jsem pochybila a tím způsobila svému klientovi škodu. Celá záležitost měla být vyřešena díky mému odpovědnostnímu pojištění. Pojišťovna však zaslala zamítavé stanovisko. S tím jsem však nesouhlasila, a proto jsem kontaktovala D.A.S., kde mi poradili, jak celou věc řešit. Postupovala jsem přesně tak a pojišťovna nakonec svůj postoj přehodnotila.

Petr

Vyhotovil jsem projekt na základě smlouvy s klientem a společně s fakturou na 110.000 Kč jsem mu jej ve sjednanou dobu předal. Klient však odmítl zaplatit s tím, že projekt již nechce. Celou záležitost jsem postoupil na pojišťovnu právní ochrany D.A.S., která mi poradila, jak nejlépe postupovat.

Roman

Jsem jednatelem společnosti a byl jsem obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji spáchaného z nedbalosti. Údajně jsem zpřístupnil osobní údaje svých klientů obchodnímu partnerovi. Nelenil jsem a zavolal do D.A.S., kde mi poradili, jak celý případ vyřešit.

Adam

Vyrobil jsem zákazníkovi vybavení kanceláře na míru v hodnotě 378.000 Kč, ale ten mi odmítl zaplatit v řádném termínu a platbu stále oddaloval. Nemohl jsem se s ním nijak spojit a donutit ho, aby mi práci zaplatil. V D.A.S. mi poradili, jak postupovat.

Časté dotazy

V čem právní poradenství pro podnikatele spočívá?

Pojištění právní ochrany poskytované formou právního poradenství pro podnikatele se vztahuje na poskytnutí prvotní jednorázové právní porady pojištěnému při řešení jeho právních problémů vzniklých v době trvání pojištění. Právní porada se poskytuje v podobě písemného stanoviska nebo telefonicky. Telefonické právní poradenství je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Náklady spojené s poskytnutím právního poradenství v každém jednotlivém případě hradíme do výše 10.000 Kč. Právní poradenství pro podnikatele stojí 3.600 Kč ročně (300 Kč/měsíc).

Na co se právní poradenství pro podnikatele vztahuje?

Právní poradenství pro podnikatele se vztahuje na poskytnutí jednorázové právní porady pojištěnému při řešení jeho právních problémů, na které se vztahuje sjednané pojištění, jestliže řešený právní problém, spor či nárok nastal v době trvání pojištění. Právním problémem, ohledně kterého lze poskytnout právní poradenství, se rozumí například spory se zaměstnancem, neuznané reklamace, neuhrazené faktury, spory s pojišťovnou, obvinění ze spáchání přestupku či trestného činu, exekuce, spory související s daňovou kontrolou apod.

Na co se právní poradenství pro podnikatele nevztahuje?

Právní poradenství pro podnikatele se nevztahuje na poskytování právní porady pojištěnému při řešení právních problémů, souvisejících s jeho právními vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách. Právní poradenství se dále nevztahuje na řešení právních problémů, souvisejících s vozidlem, není-li toto pojištění sjednáno, a dále právních problémů, souvisejících s běžným občanským životem.

Na koho se právní poradenství pro podnikatele vztahuje?

Pojištěnou osobou v rámci Právního poradenství pro podnikatele je pojistník, který je zároveň podnikatelem, členové statutárního orgánu a prokurista pojistníka nebo osoby spolupracující s pojistníkem.

Kde všude pomoc platí?

Prvotní jednorázová právní porada se poskytuje pro konkrétní právní problém, jehož řešení se řídí českým právem, pro jeho projednávání je dána příslušnost orgánů České republiky a jehož povaha předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Dejte vědět o této stránce přátelům