Právní ochrana pro zdravotnické profese právní ochrana

Právní ochrana pro zdravotnické profese

Právní služby pro lékaře, lékárníky, veterináře a zdravotnická zařízení

Bráníme Libuši před lakomými pojišťovnami

Bráníme Libuši před obviněními z péče "non lege artis"

Bráníme Libuši před problémovými zaměstnanci

 • Když vy nebo váš zaměstnanec budete potřebovat obhajobu v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném nebo jiném správním řízení
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění
 • Když vás budou popotahovat za péči “non lege artis”
 • Když někdo poškodí vybavení vaší ordinace
 • Když vám bude personál dělat problémy
 • Když zaměstnanec nebude chtít převzít odpovědnost za to, co způsobil
 • Příběhy
  našich klientů

  6 příběhů
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Štěpán

  Do mé ordinace vstoupil pacient v podnapilém stavu a nedbal mých pokynů při ošetření. Začal se chovat agresivně a několika ranami mi způsobil zranění, která si vyžádala ošetření a způsobila mou pracovní neschopnost. Nemohl jsem tedy vykonávat svou lékařskou praxi, což způsobilo výpadek v mých příjmech. D.A.S. mi poskytla právní servis a pomohla mi získat odškodnění přímo od pachatele. Mohl jsem se tedy dále věnovat své práci, protože jsem věděl, že jsem perfektně zastoupen.

 • Václav

  Můj pacient v důsledku nenadálých komplikací zemřel. I když jsem si byl jist, že jsem jeho ošetření provedl dobře, bylo proti mně zahájeno trestní stíhání pro nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti. Za celou mou 20letou praxi mě nic tak neochromilo. D.A.S. pověřila mým zastoupením advokáta, který s pomocí znaleckých posudků prokázal mou nevinu. Soud konstatoval, že jsem nijak nepochybil a byl jsem zproštěn viny.

 • Veronika

  Práce mé zdravotní sestřičky neodpovídala mým představám, a proto jsem se rozhodla rozvázat s ní pracovní poměr. Sestřička si byla vědoma důvodu mého rozhodnutí, proto jsme přistoupily k podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru. Vše se zdálo být v pořádku. Až do dne, kdy jsem obdržela dopis od advokáta, který rozporoval podepsanou dohodu a požadoval po mně vyplacení odstupného. D.A.S. celou záležitost posoudila. Vyhodnotila, že nárok je neoprávněný a vstoupila do sporu. Advokát sestřičky poté upustil od žádosti o vyplacení odstupného.

 • Martin

  Při zařizování nové ordinace jsem nakoupil nové přístroje, které měly sloužit ke zlepšení diagnostiky onemocnění očí. Přístroje však poskytovaly nesmyslné údaje, a proto jsem se rozhodl reklamovat je. Dodavatel reklamaci neakceptoval a odmítl jak opravu, tak vrácení peněz. D.A.S. mi pomohla najít vhodného soudního znalce, jehož znalecký posudek vady výrobku potvrdil. Jelikož ani poté dodavatel nehodlal ustoupit, bylo nutné vyvolat soudní řízení. Na základě rozhodnutí soudu bylo vrácení peněz dodavateli přikázáno.

 • Jirka

  Jako lékař jsem měl při vyšetření pacienta údajně přehlédnout důležité příznaky onemocnění a stanovit nesprávnou diagnózu. Následně jsem byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Bylo zahájeno soudní řízení a já byl okamžitě považován za špatného lékaře. Diagnózu, kterou jsem stanovil, jsem ale považoval za správnou. D.A.S. mi zajistila obhájce v trestním řízení, kterému se podařilo dosáhnout zproštění obžaloby pro nedostatek důkazů.

 • Tomáš

  Jsem praktický lékař a při výkonu návštěvy nemocného pacienta jsem byl sražen na přechodu pro chodce. Utrpěl jsem velmi těžké zranění, které si vyžádalo 7měsíční léčení. Viník nehody, stejně jako jeho odpovědnostní pojišťovna, mi odmítli poskytnout odškodnění za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk po dobu neschopnosti, náklady na léčení a další doložené náklady. D.A.S. pověřila advokáta, který veškeré mé nároky vymohl, a já se opět mohu věnovat svým pacientům.

Příběhy
našich klientů

6 příběhů
se šťastným koncem

5 minut Příběhy našich klientů

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!
Štěpán

Štěpán

Do mé ordinace vstoupil pacient v podnapilém stavu a nedbal mých pokynů při ošetření. Začal se chovat agresivně a několika ranami mi způsobil zranění, která si vyžádala ošetření a způsobila mou pracovní neschopnost. Nemohl jsem tedy vykonávat svou lékařskou praxi, což způsobilo výpadek v mých příjmech. D.A.S. mi poskytla právní servis a pomohla mi získat odškodnění přímo od pachatele. Mohl jsem se tedy dále věnovat své práci, protože jsem věděl, že jsem perfektně zastoupen.

Václav

Václav

Můj pacient v důsledku nenadálých komplikací zemřel. I když jsem si byl jist, že jsem jeho ošetření provedl dobře, bylo proti mně zahájeno trestní stíhání pro nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti. Za celou mou 20letou praxi mě nic tak neochromilo. D.A.S. pověřila mým zastoupením advokáta, který s pomocí znaleckých posudků prokázal mou nevinu. Soud konstatoval, že jsem nijak nepochybil a byl jsem zproštěn viny.

Veronika

Veronika

Práce mé zdravotní sestřičky neodpovídala mým představám, a proto jsem se rozhodla rozvázat s ní pracovní poměr. Sestřička si byla vědoma důvodu mého rozhodnutí, proto jsme přistoupily k podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru. Vše se zdálo být v pořádku. Až do dne, kdy jsem obdržela dopis od advokáta, který rozporoval podepsanou dohodu a požadoval po mně vyplacení odstupného. D.A.S. celou záležitost posoudila. Vyhodnotila, že nárok je neoprávněný a vstoupila do sporu. Advokát sestřičky poté upustil od žádosti o vyplacení odstupného.

Martin

Martin

Při zařizování nové ordinace jsem nakoupil nové přístroje, které měly sloužit ke zlepšení diagnostiky onemocnění očí. Přístroje však poskytovaly nesmyslné údaje, a proto jsem se rozhodl reklamovat je. Dodavatel reklamaci neakceptoval a odmítl jak opravu, tak vrácení peněz. D.A.S. mi pomohla najít vhodného soudního znalce, jehož znalecký posudek vady výrobku potvrdil. Jelikož ani poté dodavatel nehodlal ustoupit, bylo nutné vyvolat soudní řízení. Na základě rozhodnutí soudu bylo vrácení peněz dodavateli přikázáno.

Jirka

Jirka

Jako lékař jsem měl při vyšetření pacienta údajně přehlédnout důležité příznaky onemocnění a stanovit nesprávnou diagnózu. Následně jsem byl obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Bylo zahájeno soudní řízení a já byl okamžitě považován za špatného lékaře. Diagnózu, kterou jsem stanovil, jsem ale považoval za správnou. D.A.S. mi zajistila obhájce v trestním řízení, kterému se podařilo dosáhnout zproštění obžaloby pro nedostatek důkazů.

Tomáš

Tomáš

Jsem praktický lékař a při výkonu návštěvy nemocného pacienta jsem byl sražen na přechodu pro chodce. Utrpěl jsem velmi těžké zranění, které si vyžádalo 7měsíční léčení. Viník nehody, stejně jako jeho odpovědnostní pojišťovna, mi odmítli poskytnout odškodnění za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk po dobu neschopnosti, náklady na léčení a další doložené náklady. D.A.S. pověřila advokáta, který veškeré mé nároky vymohl, a já se opět mohu věnovat svým pacientům.

Pro kompletní pokrytí nabízíme
také doplňkové připojištění

 • Právní ochrana pro nemovitosti Právní ochrana a prosazování oprávněných právních zájmů pojistníka souvisejících s pojištěnou nemovitostí, zejména poškození nemovitosti či spory s pronajímatelem.
 • Daňová kontrola Právní ochrana při prosazování oprávněných zájmů pojistníka souvisejících s daňovou kontrolou, jako jsou spory s dodatečným platebním výměrem.
 • Spory a nároky ze smluv Právní ochrana pro spory vyplývající ze smluv uzavřených v souvislosti s podnikatelskou činností lékaře či soukromého zdravotnického zařízení, jako jsou například faktury neproplacené zdravotními pojišťovnami, spory ohledně reklamací zhotovených protéz či nedodaného vybavení ordinace.

Časté dotazy

Jsou chráněni všichni moji zaměstnanci?

Ano, všichni Vaši zaměstnanci jsou chráněni. Nemusí se tedy jednat jen o lékaře a zdravotní sestry. Chráněné jsou i uklízečky, asistentky apod.

Mohu právní ochranu využít i v případě problémů s vybavením ordinace?

Movité věci a spory s nimi spojené jsou součástí právní ochrany, a proto i reklamace vybavení ordinace spadá do právní ochrany.

Zastoupíte mě v případě, pokud na mě pacient podá trestní oznámení?

Pokud na Vás pacient podá trestní oznámení v souvislosti s výkonem Vaší lékařské praxe pro neúmysl či nedbalost, jsme připraveni Vám pomoci.

Je právní ochrana potřeba, když jsem zaměstnancem nemocnice?

Pokud jste pouze zaměstnán a nevykonáváte vlastní soukromou praxi, je vhodné zvolit jiný produkt zaměřený na zaměstnance.

Ke stažení

Chcete více informací o právní ochraně? Poradíme vám, jak se nejlépe chránit.

Zadáním telefonního čísla souhlasím s tím, že budu ve zvoleném čase osloven a kontaktován za účelem seznámení se s možnostmi od D.A.S.

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Dejte vědět o této stránce přátelům