Bezpečnostní a ozbrojené složky Bezpečnostní a ozbrojené složky Bezpečnostní a ozbrojené složky právní ochrana

Bezpečnostní a ozbrojené složky

Právní služby pro ty, kteří vykonávají službu dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nebo o vojácích z povolání

Bráníme Josefa před krácením služebního příjmu

Bráníme Martina před neoprávněným propuštěním

Pomáháme Romanovi s uplatněním nároků při služebním úrazu

Poradíme Petrovi při šikaně nebo diskriminaci

 • Když po vás budou požadovat uhrazení škody, za kterou nemůžete
 • Když vás nebudou chtít náležitě odškodnit
 • Když vás neoprávněně propustí
 • Když nedostanete služební příjem
 • Když vás kvůli pochybení při výkonu služby začnou trestně stíhat
 • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží pojistné plnění
 • Když se setkáte s diskriminací nebo nerovným zacházením
342 Kč
měsíčně
Sjednat online Sjednat online

 • Příběhy
  našich klientů

  6 příběhů
  se šťastným koncem

  Příběhy našich klientů
 • Petr

  Po více než 20 letech věrné služby pro policii jsem od svého nadřízeného obdržel rozhodnutí o odejmutí osobního příplatku s tím, že si osobní příplatek nezasloužím. Chtěli po mně, abych dokument ihned podepsal, prý s tím stejně nic neudělám. Právníci D.A.S. mi doporučili nic nepodepisovat a věc převzali k vyřizování. Výsledkem jejich jednání bylo zrušení původního rozhodnutí. Osobní příplatek mi byl zachován v původní výši.

 • Martin

  Během výcviku jsem utrpěl úraz páteře, který mě omezoval v dalším výkonu služby. Očekával jsem, že o mě bude po 15 letech věrné služby postaráno, a pokud nebudu schopen dál vykonávat službu, že mi budou služební úraz a ztráta zaměstnání náležitě odškodněny. Velitel byl ale proti, snažil se mě přesvědčit, abych si sám podal žádost o propuštění ze služebního poměru, že se stejně žádného odškodného nedočkám, protože se o služební úraz nejedná. Požádal jsem o pomoc D.A.S., která mi poskytla právní asistenci. Nakonec se prokázalo, že se skutečně jednalo o služební úraz a já jsem se dočkal spravedlivé kompenzace.

 • Roman

  Dlouhá léta mi byla nařizována služba přesčas, která byla zahrnována do tzv. fondu 150, později 300 hodin, za kterou jsem nedostal vůbec zaplaceno. Obrátil jsem se tedy na svou pojišťovnu právní ochrany s žádostí o radu. Právník D.A.S. v mém zastoupení zpracoval žádost o proplacení takto vykonané služby přesčas. Na základě žádosti bylo rozhodnuto o tom, že mám nárok na proplacení všech platových náležitostí za veškerou vykonanou službu přesčas v posledních třech letech, a to včetně úroků z prodlení.

 • Filip

  Velitelem mi byla na dobu mimo službu nařizována povinnost být připraven dostavit se v případě potřeby do služby, a to v časovém limitu šest hodin od obdržení signálu. Poté, co jsem velitele požádal o proplacení takto vykonané pohotovosti, mi bylo sděleno, že se o pohotovost nejedná, neboť jsem v době svého osobního volna vlastně nebyl nijak omezován. Obrátil jsem se tedy na D.A.S. s žádostí o radu. Advokát v mém zastoupení zpracoval žádost o proplacení odměny za služební pohotovost. Díky tomu mi následně byla proplacena odměna za pohotovost nařízenou v posledních třech letech, a to včetně úroků z prodlení.

 • David

  Jako voják z povolání zastávám funkci řidiče. Během vojenského výcviku došlo k defektu pneumatiky na vozidle, které jsem řídil. Velitel po mně následně začal požadovat náhradu škody, a to v plné výši ceny za výměnu nové pneumatiky. Vzhledem k tomu, že jsem řádně vykonával svou službu a se zaviněním a uhrazením škody jsem nesouhlasil, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Advokát D.A.S. se zapojil do jednání, kdy se podařilo prokázat, že za vniklou škodu neodpovídám. Ušetřené peníze pak v rodinném rozpočtu nechyběly.

 • Radim

  Během mé služby se v cele předběžného zadržení pokusila zadržená osoba spáchat sebevraždu. Celou věc následně začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Protože jsem si byl jist, že jsem svou službu vykonával řádně, v souladu se všemi předpisy, a že jsem nespáchal žádný trestní čin, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Poté, co advokát D.A.S. převzal mé zastoupení, se velmi rychle podařilo prokázat, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Mé jméno bylo očištěno a já mohu dál sloužit v řadách policie.

Příběhy
našich klientů

6 příběhů
se šťastným koncem

5 minut Příběhy našich klientů

Děkujeme!

Obratem vám zavoláme na telefonní číslo +420.

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Petr

Po více než 20 letech věrné služby pro policii jsem od svého nadřízeného obdržel rozhodnutí o odejmutí osobního příplatku s tím, že si osobní příplatek nezasloužím. Chtěli po mně, abych dokument ihned podepsal, prý s tím stejně nic neudělám. Právníci D.A.S. mi doporučili nic nepodepisovat a věc převzali k vyřizování. Výsledkem jejich jednání bylo zrušení původního rozhodnutí. Osobní příplatek mi byl zachován v původní výši.

Martin

Během výcviku jsem utrpěl úraz páteře, který mě omezoval v dalším výkonu služby. Očekával jsem, že o mě bude po 15 letech věrné služby postaráno, a pokud nebudu schopen dál vykonávat službu, že mi budou služební úraz a ztráta zaměstnání náležitě odškodněny. Velitel byl ale proti, snažil se mě přesvědčit, abych si sám podal žádost o propuštění ze služebního poměru, že se stejně žádného odškodného nedočkám, protože se o služební úraz nejedná. Požádal jsem o pomoc D.A.S., která mi poskytla právní asistenci. Nakonec se prokázalo, že se skutečně jednalo o služební úraz a já jsem se dočkal spravedlivé kompenzace.

Roman

Dlouhá léta mi byla nařizována služba přesčas, která byla zahrnována do tzv. fondu 150, později 300 hodin, za kterou jsem nedostal vůbec zaplaceno. Obrátil jsem se tedy na svou pojišťovnu právní ochrany s žádostí o radu. Právník D.A.S. v mém zastoupení zpracoval žádost o proplacení takto vykonané služby přesčas. Na základě žádosti bylo rozhodnuto o tom, že mám nárok na proplacení všech platových náležitostí za veškerou vykonanou službu přesčas v posledních třech letech, a to včetně úroků z prodlení.

Filip

Velitelem mi byla na dobu mimo službu nařizována povinnost být připraven dostavit se v případě potřeby do služby, a to v časovém limitu šest hodin od obdržení signálu. Poté, co jsem velitele požádal o proplacení takto vykonané pohotovosti, mi bylo sděleno, že se o pohotovost nejedná, neboť jsem v době svého osobního volna vlastně nebyl nijak omezován. Obrátil jsem se tedy na D.A.S. s žádostí o radu. Advokát v mém zastoupení zpracoval žádost o proplacení odměny za služební pohotovost. Díky tomu mi následně byla proplacena odměna za pohotovost nařízenou v posledních třech letech, a to včetně úroků z prodlení.

David

Jako voják z povolání zastávám funkci řidiče. Během vojenského výcviku došlo k defektu pneumatiky na vozidle, které jsem řídil. Velitel po mně následně začal požadovat náhradu škody, a to v plné výši ceny za výměnu nové pneumatiky. Vzhledem k tomu, že jsem řádně vykonával svou službu a se zaviněním a uhrazením škody jsem nesouhlasil, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Advokát D.A.S. se zapojil do jednání, kdy se podařilo prokázat, že za vniklou škodu neodpovídám. Ušetřené peníze pak v rodinném rozpočtu nechyběly.

Radim

Během mé služby se v cele předběžného zadržení pokusila zadržená osoba spáchat sebevraždu. Celou věc následně začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Protože jsem si byl jist, že jsem svou službu vykonával řádně, v souladu se všemi předpisy, a že jsem nespáchal žádný trestní čin, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Poté, co advokát D.A.S. převzal mé zastoupení, se velmi rychle podařilo prokázat, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Mé jméno bylo očištěno a já mohu dál sloužit v řadách policie.

Časté dotazy

Jsem chráněn, pokud se ve službě setkám se šikanou, diskriminací či nerovným zacházením?

Pojištění se vztahuje na poskytnutí jednorázového právního poradenství v situaci, kdy se pojištěná osoba důvodně domnívá, že je s ní nerovně zacházeno nebo je diskriminována ze strany bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil.

Vztahuje se pojištění na civilní zaměstnance pracující u armády či bezpečnostního sboru?

Právní ochrana příslušníka bezpečnostních sborů a ozbrojených sil se vztahuje pouze na příslušníky ve služebním poměru. Civilní zaměstnanci mohou využít produktu pojištění právní ochrany pro zaměstnance.

Jsem chráněn, pokud moje pojistná událost vznikne v souvislosti s teroristickým útokem?

Standardně užívaná výluka na právní zájmy pojištěného, které přímo nebo nepřímo souvisejí či byly ovlivněny válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami a terorismem, se v případě tohoto pojištění právní ochrany příslušníka bezpečnostních sborů a ozbrojených sil neuplatní. Nebojte se, budete i v takovém případě chráněn.

Jsem chráněn v případě, kdy způsobím škodu úmyslně?

Nikoli. Pojištění se nevztahuje na nároky, spory či řízení týkající se odpovědnosti pojištěné osoby za škody způsobené jeho úmyslným jednáním.

Dejte vědět o této stránce přátelům