Zvolená služba: Senior

Osobní údaje

   /   

Vyplnění polí označených * je povinné.

Adresa bydliště

Korespondenční adresa

Připojištěná osoba

   /   

Neuvádí se, připojištěn(a) automaticky.

Neuvádí se, připojištěn(a) automaticky dle zákona o registrovaném partnerství.

Údaje o pojišťované nemovitosti


Pojištění nemovitosti se vztahuje na celou Vaší širokou rodinu, konkrétně:

  • na Vás a na osoby k Vám blízké
  • na osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti a na osoby blízké k těmto osobám

 


Prohlašuji

  • alespoň jeden pojištěný má k pojištěné nemovitosti oprávněný titul ve smyslu ust. 7.2 ZPP/B/160501
  • alespoň jedním pojištěným je pojištěná nemovitost alespoň z části využívána k bydlení nebo k individuální rekreaci
  • pojištěná nemovitost je dokončená a je-li tak právními předpisy vyžadováno, potom je zkolaudovaná; jde-li o stavbu zhotovenou dodavatelsky, potom je stavba prokazatelně předána zhotovitelem objednateli
  • celková podlahová plocha stavby či bytu nepřesahuje 500 m2

Platební údaje

  • Základní roční pojistné

    4 200 Kč
  • Uplatnit kupón

  • Roční pojistné po slevě

    3990,0 Kč
  • Splátka běžného pojistného

    3990,0 Kč

Vaše pojištění bude uzavřeno okamžikem úspěšného dokončení platby v platebním portálu této aplikace.

Máte-li zájem o jiný způsob uzavření pojištění, potom nás prosím kontaktujte telefonem (267 990 711) nebo mailem (info@das.cz).

Přesný rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě, smluvních ujednáních a pojistných podmínkách.

Cena pojištění: 350 Kč / měsíc

Další krok